werkwijze2017-02-17T14:41:48+00:00

werkwijze

Intake
Tijdens een eerste gesprek, de intake, maken we kennis met elkaar.
We bespreken jouw situatie en bespreken wat  ik met ‘en dan Is er Kleur’ voor jou hierin kan betekenen. We bespreken beider verwachtingen. Wanneer het klikt en we samen het traject in willen gaan, zullen we op basis van een contract van gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan werken.
Op het moment dat ‘en dan Is er Kleur’ wordt ingezet door een werkgever, zal er ook een gesprek met werkgever en coachee plaatsvinden. In dat geval zal er een meerhoekig contract worden ingezet.

Contract
Het contract heeft als doel helderheid verkrijgen over wat wij samen gaan doen, het zal als rode
draad door de coachsessies heen lopen.
In dit contract zullen we een aantal praktische zaken vastleggen, zoals te verwachten aantal sessie, tarieven en andere praktische verwachtingen vanuit beide.
Een belangrijk onderdeel van dit contract zijn jouw doelstellingen voor deze coachsessies en verwachtingen van jou richting mij als coach en andersom. Antwoord op het ‘wat’ en het ‘hoe’ van onze coachgesprekken waar we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dragen. In het contract zal er ook aandacht zijn voor minder bewuste patronen waarmee je jezelf (on)bewust saboteert je eigen doelen te bereiken.
Op het moment dat blijkt dat het contract niet meer passend is, is er altijd de mogelijkheid om te her contracteren. Het contract is er om jou en mij te dienen!
Op het moment dat ‘en dan Is er Kleur’ wordt ingezet als begeleiding in een coachtraject door een organisatie, zal er gewerkt worden met een meerhoekig contract. Dat wil zeggen dat helderheid wordt verkregen over wie er allemaal belang hebben bij dit coachtraject, wat verwachtingen zijn en wie waar verantwoordelijk voor is.

Coachsessie
In de coachsessies sta jij met jouw doelstellingen centraal. Dat wat er Is wordt besproken, bekeken, gevoeld en onderzocht. In de coachsessies laat ik mij als coach inspireren door NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), systemisch werk, TA (transactionele analyse) en energetisch werk.
Elke coachsessie is er ruimte voor evaluatie en bekijken we het contract en stellen waar nodig bij.

‘Huiswerk’ opdrachten
Huiswerkopdrachten zijn altijd in overleg en passend bij jou als persoon. Deze opdrachten hebben als doel jezelf te bekrachtigen en het vergroten van je eigen autonomie en stappen zetten richting jouw doel.